banner2 BİZ KİMİZ?

“En Parlak Fikirler Başkalarına İlham Verenlerdir”

Da Vinci STI (Da Vinci Science and Technology Institute) bilimin, mühendisliğin ve inovasyonun dünyadaki tüm insanların faydasına olacak şekilde geliştirilmesine öncülük etmek amacıyla kurulmuş bir düşünce kuruluşudur.

Hedeflerimiz

1- Bilim adamları, mühendisler ve akademisyenler arasında
iletişim ve işbirliği köprüsü kurmak
2- Her yaştan ve eğitim seviyesinden, toplumun her bir bireyini bilimsel araştırma ve
inceleme ile tanıştırmak;
3- Toplumsal sorunlarda bilimin sesi olmak;
4- Bilim okur-yazarlığını arttırmak;
5- Kamu politikasında güvenli ve sorumlu bilimin rolünü arttırmak;
6- Herkes için ücretsiz bilim ve teknoloji eğitimi imkanı oluşturulmasına zemin hazırlamak
7- Bilim ve teknoloji alanında uluslararası işbirliklerini teşvik etmek;

banner1 BİZ KİMİZ?

ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR

Da Vinci STI, Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonunca hazırlanan tüm raporları
düzenli olarak incelemekte ve ülkemize uyarlanabilecek olanları tespit ederek
uygulanması yönünde hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki karar mercilerine
raporlar sunmakta ve yazışmalar gerçekleştirmektedir.

Bu alanda, yönetim kurulu üyeleri, çeşitli uluslararası zirvelere gerek konuşmacı
gerekse ev sahibi olarak katılmış; kamu farkındalığı oluşturmak için ise 8 ülkede
1500’ün üzerinde konferans gerçekleştirmiştir.

Da Vinci STI, aynı zamanda yurtdışındaki teknoloji enstitüleri ve akademik çevrelerle
irtibat halinde olup; ülkemizdeki akademik eğitim kurumları ile bu kişiler arasında
bir iletişim köprüsü sağlayarak ülke imajına katkıda bulunmaya çalışmaktadır.

banner3 BİZ KİMİZ?

PROJELERİMİZ

1- Çevre Dostu ve İnsan Dostu Şehirler Projesi

2- Doğa Dostu İnovasyonlar Projesi

3- Fikirler Gerçek Olsun Projesi

4- Akıllı Bilim Projesi

5- Bilgi Toplumu Projesi

banner4 BİZ KİMİZ?

"DÜŞÜNEN NESİLLER IŞILDAR"

Bilimsel bilginin rolü, toplumların refah seviyesinin yükselmesinde hayati bir öneme sahiptir. Bilimle ilgilenen toplumlar, düşünen nesillerin tohumlarını atar.

Sanat, estetik, sosyal farkındalık, birlikte yaşam,
şefkat ve dayanışma ancak düşünen insanlar tarafından
geliştirilebilir ve ilerletilebilir.